دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مسابقات بدمینتون خواهران واحدهای دانشگاهی استان فارس

dehghani

1394-10-9

اطلاعیه ورزشی

مسابقه بدمینتون خواهران استان فارس با شرکت  5 تیم ( واحد شیراز- واحد مرودشت – واحد داراب – واحد ارسنجان و واحد سروستان )و به میزبانی واحد داریون در تاریخ 5/10/94  در محل  باشگاه تختی  شیراز انجام گردید . این  مسابقه  با برتری و کسب مقام اول واحد شیراز به اتمام رسید.لازم به ذکر است که مقام های بعدی به ترتیب : مرودشت – ارسنجان – داراب و سروستان معرفی گردیدند.این پیروزی بر کلیه عزیزان دانشجوی شرکت کننده تبریک عرض می نمائیم.

بازیکنان:خانمها: مرضیه یحیایی دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی=فاطمه سلیمی : دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی

آرام سجادی: دانشجوی کارشناسی حقوق=نجمه عاقلی : دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی=فاطمه ادبی : دانشجوی کارشناسی حسابداری.

مربی تیم : سرکارخانم مریم توللی= سرپرست تیم : سرکارخانم ناهیدسادات قیومی

دانشکده هنر ومعماری