دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

کارگاه "شناسایی مجلات و همایش های بی اعتبار و جعلی"1394-9-16

 

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارگاه "شناسایی مجلات و همایش های بی اعتبار و جعلی"
روز چهارشنبه مورخ 18/09/94 ساعت 12:30 الی 13:30 در سالن امام خمینی دانشکده معماری برگزار می گردد. 

لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این کارگاه دعوت به عمل می آید. در ضمن شرکت در کارگاه به منزله حضور در یک جلسه دفاع می باشد.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز