دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
برنامه زمانبندی دفاع در نیمسال دوم 94/95 دانشکده هنر ومعماری
1395-2-28
برنامه زمانبندی دفاع در نیمسال دوم 94/95 دانشکده هنر ومعماری
آدرس سامانه پژوهشگر
1394-12-1
آدرس سامانه پژوهشگر جهت ثبت مقالات
برنامه زمانبندی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر ومعماری
1394-11-13
برنامه زمانبندی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر ومعماری دی وبهمن ماه 94
مسابقات بدمینتون خواهران واحدهای دانشگاهی استان فارس
1394-10-9
کسب مقام اول واحد شیراز در مسابقات بدمینتون خواهران
مسابقات بدمینتون خواهران واحدهای دانشگاهی استان فارس
1394-10-9
کسب مقام اول واحد شیراز در مسابقات بدمینتون خواهران
معرفی پژوهشگران برتر دانشکده هنر و ومعماری
1394-10-9
معرفی پژوهشگران برتر دانشکده هنر و معماری
برنامه های اجرایی هفته پژوهش دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز آذرماه1394
1394-9-22
برنامه های اجرایی هفته پژوهش دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز آذرماه1394
کارگاه "شناسایی مجلات و همایش های بی اعتبار و جعلی"
1394-9-16
کارگاه "شناسایی مجلات و همایش های بی اعتبار و جعلی" دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری واحد شیراز،نفر اول انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس شد
1394-8-6
راه اندازی سایت دانشکده هنر و معماری
1394-8-6