دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


اطلاعات تماس دفتر رئیس آموزش دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شيراز

شیراز-شهر صدر ا- بلوار ایران -  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- دانشکده هنر و معماری


 

 

تلفن:

36412616- 071 داخلی 313

دورنگار:

36412487 - 071

وب سايت:

http://architecture.iaushiraz.ac.ir/fa/index.html    

  


برای تماس با دفتر رئیس آموزش دانشکده هنر و معماری  با شماره تلفن درج شده در بالا تماس حاصل فرماييد