دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اطلاعات تماس دفتر رئیس دانشجویی دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد اسلامی شيراز


شیراز-شهر صدرا -بلوار ایران -دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد شیراز

 

 

تلفن:

36412716- 071 داخلی 303

دورنگار:

36412487 - 071

وب سايت:

http://architecture.iaushiraz.ac.ir/fa/index.html    

 

 

 

 


برای تماس با دفتر رئیس دانشجویی دانشکده هنر و معماری با شماره تلفن درج شده در بالا تماس حاصل فرماييد.