دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

 

لیست کارگاهها و آزمایشگاهها:

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

كارگاههاي نمايش 1-2-3-4-5

    ----------------

 

   -36412716

كارگاههاي موسيقي 1-2

حميد رضا عبادي

 

36412716

كارگاههاي نقاشي 1-2-3-4

حميد رضا عبادي

 

36412716